Jalna Srpf2017 Parsan Patrika

Maharashtra Police Recruitment 2016 / mahapolice.gov.in

Maharashtra Police Recruitment 2016

…SP, Dhule 66 SP, Nandurbar 35 SP, Jalgoan 62 SP, Ahmadnagar 49 SP, Kolhapur 62 SP, Pune (R) 72 SP, Stara 67 SP, Sangli 98 SP, Solapur (R) 51 SP, Aurangabad 132 SP, Beed 34 SP, Osmanabad 35 SP, Jalna 27 SP, Parbahni 50 SP, Latur 31 SP, Nanded 87 SP, Amravati 27 SP, Akola 50 SP, Washim 27 SP, Buldhana 18 SP, yeotmal 37 SP,…